האתר בשיפוצים, אבל אתם מוזמנים לנסות להציץ!

קמפיין ציבורי להעלאת המודעות לשמירה והגנה על החיות

עיצוב כריכת מגזין בנושא הקידמה והטכנולוגיה המוגזמת

מיתוג וקמפיין לעמותת I'm feeling good

מיתוג לחברת פחיות וקמפיין פרסומי

מיתוג לחברת פחיות וקמפיין פרסומי